રજીસ્ટર્ડ mobile નંબર નથી અને Adhar Card ડાઉનલોડ કરવું છે? videoમાં જુઓ સરળ રીત

  • 21:26 PM September 25, 2021
  • business NEWS18 GUJARATI
Share This :

રજીસ્ટર્ડ mobile નંબર નથી અને Adhar Card ડાઉનલોડ કરવું છે? videoમાં જુઓ સરળ રીત

Adhar card download: રજીસ્ટર મોબાઈલ નંબર ન હોય અને આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ (without registered mobile number adhar card download) કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય એવો પ્રશ્ન થતો હોય તો આ વીડિયો (Adhar card Download video) જુઓ અને તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળી જશે.

તાજેતરના સમાચાર