હોમ » વીડિયો » ભરૂચ

ગુજરાતમાં કાશ્મીરી ગુલાબની ખેતી, ઓછા ખર્ચે વધુ આવક

ભરૂચ February 4, 2023, 10:37 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

ભરૂચ જિલ્લાના મંગલેશ્વર ગામના ધરતીપુત્રએ દોઢ વીઘામાં 600થી વધુ કાશ્મીરી ગુલાબની કલમો રોપી છે અને કાશ્મીરી ગુલાબની ખેતી કરી રહ્યાં છે. એક કિલો ગુલાબનાં 30 રૂપિયા સુધીનો ભાવ મળે છે. આ ગુલાબ ઝડપથી કરમાતા નથી.

News18 Gujarati

ભરૂચ જિલ્લાના મંગલેશ્વર ગામના ધરતીપુત્રએ દોઢ વીઘામાં 600થી વધુ કાશ્મીરી ગુલાબની કલમો રોપી છે અને કાશ્મીરી ગુલાબની ખેતી કરી રહ્યાં છે. એક કિલો ગુલાબનાં 30 રૂપિયા સુધીનો ભાવ મળે છે. આ ગુલાબ ઝડપથી કરમાતા નથી.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર