હોમ » વીડિયો » અમરેલી

ઘઉંની ડુંડીઓ સુકાવા લાગી, જાણો કૃષિ નિષ્ણાંતોએ શું કહ્યું?

અમરેલી February 4, 2023, 10:49 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

અમરેલી સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં ઘઉંનો પાક તૈયાર થવા આવી રહ્યો છે. ત્યારે ઘઉંની ડુંડી સુકાવાની સમસ્યા સામે આવે છે. જેના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતા વ્યાપી ગઇ છે. નિષ્ણાંતોનાં મતે આ કોઇ રોગ નથી. પરંતુ તાપમાનનાં કારણે આવું બન્યું છે.

News18 Gujarati

અમરેલી સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં ઘઉંનો પાક તૈયાર થવા આવી રહ્યો છે. ત્યારે ઘઉંની ડુંડી સુકાવાની સમસ્યા સામે આવે છે. જેના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતા વ્યાપી ગઇ છે. નિષ્ણાંતોનાં મતે આ કોઇ રોગ નથી. પરંતુ તાપમાનનાં કારણે આવું બન્યું છે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર