હોમ » વીડિયો » અમદાવાદ

VIDEO: જિજ્ઞેશ અને સંજય શાહને ત્યાંથી 20.70 કરોડની રોકડ મળી, નોટો ગણવા મશીનો મૂકવા પડ્યા

અમદાવાદSeptember 12, 2018, 11:49 AM IST

VIDEO: જિજ્ઞેશ અને સંજય શાહને ત્યાંથી 20.70 કરોડની રોકડ મળી, નોટો ગણવા મશીનો મૂકવા પડ્યા

VIDEO: જિજ્ઞેશ અને સંજય શાહને ત્યાંથી 20.70 કરોડની રોકડ મળી, નોટો ગણવા મશીનો મૂકવા પડ્યા

Latest Live TV