હોમ » વીડિયો » અમદાવાદ

બેરોજગાર યાત્રા: 85% ગુજરાતી યુવાનોને સ્થાનિક ઉદ્યોગોમાં નોકરી મળે તેવી કરી માગ:અલ્પેશ ઠાકોર

અમદાવાદ07:26 PM IST Jan 06, 2017

બેરોજગાર યાત્રા: 85 % ગુજરાતી યુવાનોને સ્થાનિક ઉદ્યોગોમાં નોકરી મળે તેવી કરી માગ:અલ્પેશ ઠાકોર

VINOD LEUVA

બેરોજગાર યાત્રા: 85 % ગુજરાતી યુવાનોને સ્થાનિક ઉદ્યોગોમાં નોકરી મળે તેવી કરી માગ:અલ્પેશ ઠાકોર

Latest Live TV