બારેજામાં ગેસ લીકેજની દુર્ઘટનામાં 8 લોકોના મોત, ઘટનાના CCTV સામે આવ્યા

  • 12:19 PM July 24, 2021
  • ahmedabad NEWS18 GUJARATI
Share This :

બારેજામાં ગેસ લીકેજની દુર્ઘટનામાં 8 લોકોના મોત, ઘટનાના CCTV સામે આવ્યા

બારેજામાં ગેસ લીકેજની દુર્ઘટનામાં 8 લોકોના મોત, ઘટનાના CCTV સામે આવ્યા

તાજેતરના સમાચાર