હોમ » વીડિયો » અમદાવાદ

હોટલ- રેસ્ટોરન્ટ મરજી મુજબ સર્વિસ ચાર્જ નહીં લઇ શકે, ગાઇડલાઇન્સ રાજ્ય સરકારોને મોકલી અપાઇ

અમદાવાદ06:29 PM IST Apr 21, 2017

હોટલ- રેસ્ટોરન્ટ મરજી મુજબ સર્વિસ ચાર્જ નહીં લઇ શકે, ગાઇડલાઇન્સ રાજ્ય સરકારોને મોકલી અપાઇ

VINOD LEUVA

હોટલ- રેસ્ટોરન્ટ મરજી મુજબ સર્વિસ ચાર્જ નહીં લઇ શકે, ગાઇડલાઇન્સ રાજ્ય સરકારોને મોકલી અપાઇ

Latest Live TV