હોમ » વીડિયો » અમદાવાદ

સુરત પીપલ્સ કો.ઓ. બેન્કના દસ્તાવેજો કબજે લેવાયા,કેવાયસી વગર ડોરમેન્ટરી એકાઉન્ટ ઓપરેટ કરાયુ હતું

અમદાવાદ05:33 PM IST Jan 02, 2017

સુરત પીપલ્સ કો.ઓ. બેન્કના દસ્તાવેજો કબજે લેવાયા,કેવાયસી વગર ડોરમેન્ટરી એકાઉન્ટ ઓપરેટ કરાયુ હતું

VINOD LEUVA

સુરત પીપલ્સ કો.ઓ. બેન્કના દસ્તાવેજો કબજે લેવાયા,કેવાયસી વગર ડોરમેન્ટરી એકાઉન્ટ ઓપરેટ કરાયુ હતું

Latest Live TV