હોમ » વીડિયો » અમદાવાદ

13 જાન્યુઆરી બાદ પણ પેટ્રોલપંપ પર કાર્ડથી પેમેન્ટમાં નહી લેવાય કોઇ વધારાનો ચાર્જ

અમદાવાદ08:20 PM IST Jan 09, 2017

13 જાન્યુઆરી બાદ પણ પેટ્રોલપંપ પર કાર્ડથી પેમેન્ટમાં નહી લેવાય કોઇ વધારાનો ચાર્જ

VINOD LEUVA

13 જાન્યુઆરી બાદ પણ પેટ્રોલપંપ પર કાર્ડથી પેમેન્ટમાં નહી લેવાય કોઇ વધારાનો ચાર્જ

Latest Live TV