હોમ » વીડિયો » અમદાવાદ

નશીમ જેદીનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થતા, આજે એ.કે.જોતિ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર તરીકે ચાર્જ સંભાળશે

અમદાવાદ01:14 PM IST Jul 06, 2017

નશીમ જેદીનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થતા, આજે એ.કે.જોતિ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર તરીકે ચાર્જ સંભાળશે

VINOD LEUVA

નશીમ જેદીનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થતા, આજે એ.કે.જોતિ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર તરીકે ચાર્જ સંભાળશે

Latest Live TV