હોમ » વીડિયો » અમદાવાદ

રાજ્યના કુલ બજેટ કરતા દેવાની રકમ વધારે, સરકારે 1361 કરોડ વ્યાજ ચૂકવ્યું

ગુજરાત06:03:17 PM IST Mar 24, 2017

રાજ્યના કુલ બજેટ કરતા દેવાની રકમ વધારે, સરકારે 1361 કરોડ વ્યાજ ચૂકવ્યું

Haresh Suthar

રાજ્યના કુલ બજેટ કરતા દેવાની રકમ વધારે, સરકારે 1361 કરોડ વ્યાજ ચૂકવ્યું

Latest Live TV