હોમ » વીડિયો » અમદાવાદ

ગુજરાત PSI, ASIની પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરશો? જાણો શું છે સિલેબસ

Career February 17, 2023, 8:54 PM IST | Ahmadabad, India

PSI - ASI Exam syllabus: ગુજરાતની યુવાનો અત્યારે મોટી સંખ્યામાં તૈયારી કરી રહ્યા છે. પરંતુ અત્યારે સરકારી નોકરી માટે સ્પર્ધા પણ વધી ગઈ છે. જેથી આ પરીક્ષા પાસ કરવા માટે યોગ્ય રીત હોવી જરૂરી છે.

News18 Gujarati

PSI - ASI Exam syllabus: ગુજરાતની યુવાનો અત્યારે મોટી સંખ્યામાં તૈયારી કરી રહ્યા છે. પરંતુ અત્યારે સરકારી નોકરી માટે સ્પર્ધા પણ વધી ગઈ છે. જેથી આ પરીક્ષા પાસ કરવા માટે યોગ્ય રીત હોવી જરૂરી છે.

તાજેતરના સમાચાર