દર્દીઓની હાલાકી મુદ્દે કલેક્ટર કચેરીએ ધરણા કરવા આવેલ કોંગ્રેસ નેતા અને કાર્યકરોની અટકાયત

  • 13:23 PM May 08, 2021
  • ahmedabad NEWS18 GUJARATI
Share This :

દર્દીઓની હાલાકી મુદ્દે કલેક્ટર કચેરીએ ધરણા કરવા આવેલ કોંગ્રેસ નેતા અને કાર્યકરોની અટકાયત

દર્દીઓની હાલાકી મુદ્દે કલેક્ટર કચેરીએ ધરણા કરવા આવેલ કોંગ્રેસ નેતા અને કાર્યકરોની અટકાયત

તાજેતરના સમાચાર