હોમ » વીડિયો » અમદાવાદ

ચાની કીટલીમાં ચાય પે ચર્ચા, મીનાકુમારીએ રજુ કરી અદ્ભુત કલા

અમદાવાદ March 11, 2023, 11:47 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

અમદાવાદની ગુફા ખાતે આર્ટ ગેલેરીમાં મીનાકુમારી દામરે એ ઘરમાં જોવા મળતી વસ્તુઓ સાથે કિચન સેટની કલા રજૂ કરી છે. આ પ્રદર્શનમાં શહેરી જીવનને નજીકથી બતાવ્યું છે. જ્યાં ચા ના કપ પર વાર્તાઓ કહેવામાં આવે છે.

News18 Gujarati

અમદાવાદની ગુફા ખાતે આર્ટ ગેલેરીમાં મીનાકુમારી દામરે એ ઘરમાં જોવા મળતી વસ્તુઓ સાથે કિચન સેટની કલા રજૂ કરી છે. આ પ્રદર્શનમાં શહેરી જીવનને નજીકથી બતાવ્યું છે. જ્યાં ચા ના કપ પર વાર્તાઓ કહેવામાં આવે છે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર