હોમ » વીડિયો » અમદાવાદ

અમદાવાદ : વસ્ત્રાપુર સેન્ચ્યુરી ટાવરમાં મહિલાને બંધક બનાવી ઘરઘાટીએ 10થી 12 લાખની લૂંટ ચલાવી

અમદાવાદ06:32 PM IST Jan 20, 2017

અમદાવાદ વસ્ત્રાપુર સેન્ચ્યુરી ટાવરમાં મહિલાને બંધક બનાવી ઘરઘાટીએ 10થી 12 લાખની લૂંટ ચલાવી

VINOD LEUVA

અમદાવાદ વસ્ત્રાપુર સેન્ચ્યુરી ટાવરમાં મહિલાને બંધક બનાવી ઘરઘાટીએ 10થી 12 લાખની લૂંટ ચલાવી

Latest Live TV