અમદાવાદઃ ખાખી પહેરી ને માસ્ક ફંડના નામે પૈસા ઉઘરાવતી નકલી પોલીસ ઝડપાઇ

  • 18:31 PM December 31, 2020
  • ahmedabad NEWS18 GUJARATI
Share This :

અમદાવાદઃ ખાખી પહેરી ને માસ્ક ફંડના નામે પૈસા ઉઘરાવતી નકલી પોલીસ ઝડપાઇ

અમદાવાદઃ ખાખી પહેરી ને માસ્ક ફંડના નામે પૈસા ઉઘરાવતી નકલી પોલીસ ઝડપાઇ

તાજેતરના સમાચાર