હોમ » વીડિયો » અમદાવાદ

બંગાળની મીઠાઇનાં 1 પીસનાં 25 રૂપિયા, જુઓ અમદાવાદમાં ક્યાં મળે છે ?

અમદાવાદ February 4, 2023, 11:05 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

બંગાળની પ્રખ્યાત મીઠાઇ અમદાવાદમાં મળી રહી છે. બંગાળથી કારીગરો બોલાવી બંગાળની મીઠાઇ બનાવવામાં આવે છે. 40 કરતા વુધ વેરાઇટીની બંગાળની મીઠાઇ મળી રહી છે.

News18 Gujarati

બંગાળની પ્રખ્યાત મીઠાઇ અમદાવાદમાં મળી રહી છે. બંગાળથી કારીગરો બોલાવી બંગાળની મીઠાઇ બનાવવામાં આવે છે. 40 કરતા વુધ વેરાઇટીની બંગાળની મીઠાઇ મળી રહી છે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર