નરેન્દ્ર મોદી (Narendra Modi)

પહેલીવાર 2014 ની લોકસભા ચૂંટણી લડી. જેમાં તેમણે મોટા માર્જિનથી ચૂંટણી જીતી અને 26 મે, 2014 ના રોજ ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લીધી. તેઓ ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન બન્યા હતા જેનો જન્મ ભારતની આઝાદી પછી થયો હતો.

 

પ્રારંભિક જીવન અને શિક્ષણ

 

નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ ૧૭ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૫૦  s

વધુ વાંચો…

narendra modi

તાજેતરના સમાચાર