નર્મદાઃ સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીની પંચમુખી ઝીલમાંથી 194 મગરને હટાવાયા, જાણો શું છે કારણ?

નર્મદાઃ સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીની પંચમુખી ઝીલમાંથી 194 મગરને હટાવાયા, જાણો શું છે કારણ?

ટૉપ ન્યૂઝ