હોમ » શો

જાણો, રાત્રે જ કેમ કરવામાં આવે છે માં દુર્ગાની પૂજા

October 4, 2018, 11:34 am

નવરાત્રિનો અર્થ નવ રાત આ શબ્દનો અર્થ નવ અહોરાત્રી( વિશેષ રાત્રી) થાય છે.

Latest Live TV

LIVE Now

    Loading...