Home » photogallery » world » TYPHOON JEBI HITS JAPANSTRONGEST STORM IN 25 YEARS

'જેબી'ની ચપેટમાં જાપાન, છેલ્લા 25 વર્ષનાં સૌથી ભયંકર તોફાનની જુઓ તસવીરો

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन