Home » photogallery » world » KNOW SOME INTERESTING FACTS OF HOLY ZAMZAM WATER WELL SV

4000 વર્ષ જૂના આ પવિત્ર કૂવાનું રહસ્ય અકબંધ, 1 સેકન્ડમાં 8,000 લીટર નીકળે પાણી