Home » photogallery » world » KNOW HERE ABOUT NOTRE DAME CATHEDRAL FIRE

Notre Dame: 850 વર્ષ જૂના ચર્ચના નિર્માણમાં લાગ્યા 182 વર્ષ, કલાકોમાં ખાક થઈ ધરોહર

નોટ્રે ડેમની વેબસાલટ મુજબ, પોપ એલેક્ઝાંડર IIIની ઉપિથિતિમાં વર્ષ 1163માં ચર્ચનો પાયો નંખાયો હતો