Home » photogallery » world » DO MOSQUITO BITES SPREAD THE CORONA VIRUS SUCH A REVELATION HAPPENED IN RESEARCH AP

શું મચ્છર કરડવાથી ફેલાય છે કોરોના વાયરસ? રિસર્ચમાં થયો આવો ખુલાસો

અમેરિકાના કેનસસ યુનિવર્સિટીએ મચ્છરો અંગે રિસર્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ રિપોર્ટ પ્રમાણે કોરોના ફેલાવનારો વાયરસ SARS-CoV-2 વાયરસ મચ્છરોના કરડવાથી ફેલાતો નથી.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन