હોમ » તસવીરો » અમદાવાદ
2/5
અમદાવાદ Apr 10, 2017, 05:08 PM

સૌથી મોટા હિન્દુ મંદિરમાં મોદી..ઓસ્ટ્રેલિયન પીએમ સાથે પગથીયા પર બેસી કરી ચર્ચાઃજુવો તસવીરો

દુનિયાના સૌથી મોટા હિન્દુ મંદિર એવા દિલ્હીના અક્ષરધામ મંદિરમાં આજે પીએમ મોદી ઓસ્ટ્રેલિયન પીએમ ટર્નબુલ સાથે મેટ્રોમાં મુસાફરી કરી પહોચ્યા હતા.