Home » photogallery » tech » WHATSAPP SET A NEW LIMIT TO SEND FREQUENTLY FORWADED MESSAGE TO SEND ONLY ONE CHAT AT A TIME TO CURB COVID19 MISINFORMATION MB

WhatsAppએ બદલ્યો મેસેજ Forward કરવાનો નિયમ, હવે માત્ર એક જ ચેટથી શૅર કરી શકાશે

કોરોના વાયરસની ખોટી માહિતીને ફેલાવાથી રોકવા માટે Whatsappએ આ નવું ફીચર રજૂ કર્યું