Home » photogallery » tech » US INTERNET SERVICE PROVIDER DECLARES FREE WIFI FOR 60 DAYS JM

CoronaVirus: આ દેશના લોકોને 60 દિવસ સુધી મળશે Free Wifi

આ દેશમાં ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઇડર કંપનીએ કોરોના વાયરસની અસરના કારણે આ પગલું ભર્યુ છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन