Home » photogallery » tech » TRAI ASKS TELCOM COMANY TO KEEP INTERNATIONAL ROAMING SERVICES INACTIVE BY DEFAULT TAKE CONSUMER CONSENT MP

મોબાઇલ બિલ અંગે TRAIનો મોટો નિર્ણય! લોકોને મોંધા બિલથી બચાવવાં બદલ્યો ખાસ નિયમ

TRAIએ બુધવારે ઇન્ટરનેશનલ મોબાઇલ રોમિંગનાં નિયમોમાં બદલાવ કર્યા છે. ગ્રાહકને આંતરરાષ્ટ્રિય રોમિંગ પર બિલનાં ઝટકાથી બચાવવા માટે TRAIએ કેટલીક સાવધાનીઓ અંગે વાત કરી છે.