Home » photogallery » tech » OPPO RENO OPPO RENO 10X ZOOM FIRST SALE IN INDIA TODAY VIA AMAZON PRICE AND SPECIFICATIONS

Oppo Reno, Oppo Reno 10x Zoomપર સેલ શરુ, ખરીદો આટલામાં

ઓપ્પો રેનો અને ઓપ્પો રેનો 10X ઝૂમનો સેલ શરુ થઇ ચુક્યો છે. તેને એમેઝોન ઇન્ડિયાથી ખરીદી શકાય છે.