Home » photogallery » tech » NOW GOOGLE WILL BE ABLE TO FIND OUT WHAT YOUR CHILDREN ARE DOING IN THE PHONE THIS IS THE WAY

હવે આ એપથી ખબર પડી જશે કે ફોનમાં શું કરી રહ્યાં છે તમારા બાળકો, જાણો કેવી રીતે

આ એપ્લિકેશનથી, માતા-પિતા તેમના બાળકોનો અઠવાડિયા અને મહિનાનો રિપોર્ટ્સ મેળવી શકે છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन