Home » photogallery » tech » KNOW ABOUT WORLD OF INTERNET HOW WORLD IS CHANGING IN EVERY MINUTE VZ

18 કરોડ ઇ-મેઇલ, 5 લાખ ટ્વિટ : જાણો, ઇન્ટરનેટ પર એક મિનિટમાં શું શું થાય છે?

ઇન્ટરનેટની દુનિયા ફક્ત એક જ મિનિટમાં ઝડપથી બદલાઈ રહી છે. દુનિયામાં ફક્ત એક જ મિનિટમાં 18 કરોડ ઇમેઇલ થાય છે અને 46 લાખ વીડિયો જોવામાં આવે છે. તો જાણીએ ઇન્ટરનેટ પર એક મિનિટમાં બીજં શું શું થઈ રહ્યું છે?

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन