Home » photogallery » tech » INDIAS FASTEST TRAIN VANDE BHARAT SHATABDI EXPRESS RAJSHANI EXPRESS KNOW MORE RU

India's 5 Fastest Train: 180 કિમીનું અંતર એક કલાકમાં થાય છે પૂરું, આ છે ભારતની 5 સૌથી ઝડપી ટ્રેનો

India's 5 Fastest Train: પહેલા જે અંતર કાપવામાં 10 કલાક લાગતા હતા તે હવે 5 કલાકમાં કાપવામાં આવી રહ્યા છે. આ ટ્રેનોએ દેશનું ચિત્ર બદલી નાખ્યું છે. ચાલો ભારતની સૌથી ઝડપી ટ્રેનો પર

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन