Home » photogallery » tech » BSNL ANNUAL PLAN 1999 RUPEES REVISED NOW GIVE 2GB DATA INSTEAD OF 3GB DAILY GET FREE CALLING MB

BSNLના આ પ્લાનમાં હવે દરરોજ 3GB નહીં પણ 2GB ડેટા મળશે, ફ્રી છે કોલિંગ

બીએસએનએલે પોતાના વાર્ષિક પ્લાનમાં ફેરફાર કર્યા છે, જેના કારણે ગ્રાહકોને મળતા ફાયદા પર કાતર ફરી વળી છે