Home » photogallery » tech » ALERT FOR WHATSAPP USER MESSAGE OF OFFERING FREE BEER IS SCAM TO STEAL YOUR PRIVATE INFORMATION FAKE NEWS CH

WhatsApp પર 'ફ્રી બીયર' પીવાનો મેસેજ આવે તો થઇ જાવ સાવધાન

આવા જ કોઇ જ મેસેજ પર ભરોસો ન કરતા.