Home » photogallery » surat » શહેરમાં Corona બેકાબૂ છતાં સુરતીઓ સુધરવાનું નામ નથી લેતા, પોલીસે 2.19 કરોડનો દંડ વસૂલ્યો

શહેરમાં Corona બેકાબૂ છતાં સુરતીઓ સુધરવાનું નામ નથી લેતા, પોલીસે 2.19 કરોડનો દંડ વસૂલ્યો

પોલીસે પાલિકા કરતા છેલ્લા દોઢ મહિનામાં ચાર ગણો દંડ વસૂલ્યો, શું લોકો માસ્ક પહેર્યા વગર ફરે છે એટલે સંક્રમણ વધ્યુ?

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन