Home » photogallery » surat » સુરત ONGCમાં આગ: ભારતમાં ઓઇલ અને ગેસ સેક્ટરમાં થયેલી મોટી દુર્ઘટનાઓ પર કરો એક નજર

સુરત ONGCમાં આગ: ભારતમાં ઓઇલ અને ગેસ સેક્ટરમાં થયેલી મોટી દુર્ઘટનાઓ પર કરો એક નજર

આવી ભીષણ આગની દુર્ધટનામાં ધણીવાર મૃત્યુઆંક અને બળીને ઇજાગ્રસ્ત થનાર લોકોનો આંકડો પણ મોટો હોય છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन