Home » photogallery » surat » Surat Rain : સુરતમાં ખાડીનાં પાણી ઓસર્યા પણ કચરાનું સામ્રાજ્ય, તસવીરોમાં જુઓ શહેરનો આલમ

Surat Rain : સુરતમાં ખાડીનાં પાણી ઓસર્યા પણ કચરાનું સામ્રાજ્ય, તસવીરોમાં જુઓ શહેરનો આલમ

Surat rain update: આશરે 1500 જેટલા પરિવારના ઘરમાં પાણી ઘૂસી જવાના કારણે તેમનું જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन