Home » photogallery » surat » SURAT HUMAN SKELETON FOUND IN THE PARKING LOT OF KHATODARA POLICE STATION AP

સુરતઃ ખાટોદરા પોલીસ સ્ટેશનના પાર્કિંગમાં મળ્યું માનવ કંકાલ, પોલીસ થઈ દોડતી, અનેક તર્ક વિતર્કો વહેતા થયા

સુરતના ખટોદરા પોલીસ સટેશનના પાર્કિગ આમ આનેક ગુનામાં જમા લેવામાં આવેલ ગાડી પાર્ક કરેલી છે. આ ગાડી હટાવતા આજે એક માનવનું કંકાલ મળી આવ્યું હતું.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन