Home » photogallery » surat » સુરતની કોવિડ હૉસ્પિટલના સફાઇ કામદારોને પગાર ન મળતા હડતાલ પર ઉતર્યા, છેવટે થયું સમાધાન

સુરતની કોવિડ હૉસ્પિટલના સફાઇ કામદારોને પગાર ન મળતા હડતાલ પર ઉતર્યા, છેવટે થયું સમાધાન

મોડીરાતે તંત્ર અને સફાઈ કામદારો વચ્ચે સમાધાન થતા કામદારો કામ પર ફરીથી  જોડાઇ ગયા હતા.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन