Home » photogallery » surat » સુરત: ફેસબુક પર ફૅક આઇડી બનાવી યુવક પાસે 16 લાખ પડાવનાર પાટણનું દંપતી ઝડપાયું

સુરત: ફેસબુક પર ફૅક આઇડી બનાવી યુવક પાસે 16 લાખ પડાવનાર પાટણનું દંપતી ઝડપાયું

"મારા મમ્મીની કિડની ફેઈલ છે અને ઊંઝા ખાતે હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે, મારે પપ્પા નથી અને ભાઈ નાનો છે. મારે પૈસાની જરૂર છે. મારે થોડાક રૂપિયા જોઈએ છે."

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन