Home » photogallery » surat » IN PICTURES MASS GATHERING OUTSIDE DIAMOND MARKET IN SURAT FEARED OF CORONA INCREASES JM

 સુરત : હીરાની બજારોમાં આજથી વેપાર શરૂ થતા ફરી ટોળા વળ્યા, કોરોનાનાં સંક્રમણનું જોખમ

આજથી માર્કેટની બજાર ફરી શરૂ થતા કારીગરોનાં ફરી ટોળેને ટોળા દેખાયા, આમા CORONA ન ફેલાય તો શું થાય?