Home » photogallery » surat » HYDERABAD BASED COMPANY BUILDS AIR WATER GENERATOR AP

Air water generator: હૈદરાબાદની કંપનીએ બનાવ્યું હવામાંથી પાણી બનાવતું 'એર વોટર જનરેટર'

Surat Smart city summit : પાણીની તંગી વચ્ચે આંધ્રપ્રદેશના (Andhra Pradesh) હૈદરાબાદની 'મૈત્રી એક્વાટેક' કંપનીએ એક એવું મશીન બનાવ્યું છે. જે હવામાંથી પાણી બનાવે છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन