Home » photogallery » surat » બારડોલી: ગાંધી જયંતીએ નણંદ-ભોજાઈની જોડી બનાવશે અનોખો World Record

બારડોલી: ગાંધી જયંતીએ નણંદ-ભોજાઈની જોડી બનાવશે અનોખો World Record

નણંદ-ભોજાઈ એવા બારડોલીન સ્વાતિ ઠાકર અને ટ્વીન્કલ ઠાકર રેકોર્ડ માટે નીકળ્યા છે. રિવર્સ એક્સપિદેશન નામની ઉંધી દોડનો વિક્રમ કરશે

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन