Home » photogallery » surat » સુરત : Lockdownની બીકે પર પ્રાંતિયોનું 'પલાયન' શરૂ, નગરસેવકો દોડતા થયા

સુરત : Lockdownની બીકે પર પ્રાંતિયોનું 'પલાયન' શરૂ, નગરસેવકો દોડતા થયા

રોજ 10-12 બસો ભરાઈ રહી છે તેવી અફવાઓનું બજાર ગરમ, જોકે એક શ્રમિકે કેમેરામાં સામે કઈક જુદી જ વાત કહી

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन