Home » photogallery » surat » સુરત : CoronaVirusની અસરથી STના મુસાફરોને સુરક્ષિત રાખવા ફિનાઇલથી બસો ધોઈ, નાગરિકો પણ સુરક્ષા જાળવે!

સુરત : CoronaVirusની અસરથી STના મુસાફરોને સુરક્ષિત રાખવા ફિનાઇલથી બસો ધોઈ, નાગરિકો પણ સુરક્ષા જાળવે!

મુસાફરો આનંદો! હવે ST બસમાં કોરોના વાયરસની અસર થવી અશક્ય સમાન, બસોની સાફ સફાઈ જોઈને તમે બિરદાવશો

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन