Home » photogallery » surat » સુરતમાં પાછો કોરોના વકરશે? ચૌટાબજારમાં coronaના નિયમોના લીરે લીરા ઉડ્યા, ખરીદી કરવામાં લોકો ભાન ભૂલ્યા

સુરતમાં પાછો કોરોના વકરશે? ચૌટાબજારમાં coronaના નિયમોના લીરે લીરા ઉડ્યા, ખરીદી કરવામાં લોકો ભાન ભૂલ્યા

રાજમાર્ગ પર ભરાતી રવિવારી બજારમાં પણ હવે ખરીદી કરનારા વધી રહ્યા છે. બીજી તરફ મોલમાં સેલ અને વિવિધ ઓફરો ચાલી રહી છે ઍટલે મોલમાં પણ હવે ખરીદી માટે ધસારો રહ્યા છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन