Home » photogallery » surat » Big Fire: સુરતમાં તક્ષશીલાવાળી થતા રહી ગઈ, ફાયરે વિદ્યાર્થીઓ સહિત 20 વધુ લોકોનું રેસ્ક્યૂ કરી જીવ બચાવ્યો

Big Fire: સુરતમાં તક્ષશીલાવાળી થતા રહી ગઈ, ફાયરે વિદ્યાર્થીઓ સહિત 20 વધુ લોકોનું રેસ્ક્યૂ કરી જીવ બચાવ્યો

ફાયર વિભાગ અને પોલીસે ૨૨ જેટલા લોકોને કયારેક  કરી આગ પર કાબુ લેવા માટે 20 કરતા વધુ ગાડી લાગી કામે

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन