હોમ » તસવીરો » અજબગજબ
2/5
અજબગજબ Mar 02, 2017, 06:55 PM

લાકડી મારી,ફૂલો ઉછાડી અનોખી રીતે કરાય છે હોળીની ઉજવણી

હોળી નો તહેવાર તો ભારતભર માં ઉજવવામાં આવે છે પરંતુ જે વૃંદાવન માં લટ્ઠ હોળી ઉજવામાં આવે છે તે મહિના પહેલા રાજપીપળા ની વૈષ્ણવસમાજ ની મહિલાઓ દ્વારા ધામ ધૂમ થી ઉજવામાં આવે છે.