ખ્વાજાએ કરી ક્રિસ ગેઈલ સાથે બરાબરી, આ કમાલ કરનારો દુનિયાનો બીજો ઓપનર

આ સાથે ખ્વાજાએ ભારતીય ટીમ વિરુદ્ધ વન-ડેમાં એક શાનદાર કિર્તીમાન સ્થાપ્યો છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन