Home » photogallery » રમતો » Asian Gamesમાં આ સુંદર 'જળપરી'એ બનાવ્યો વર્લ્ડ Record

Asian Gamesમાં આ સુંદર 'જળપરી'એ બનાવ્યો વર્લ્ડ Record

ઈકીએ ત્રણ વર્ષની ઉંમરથી જ સ્વિમીંગ પૂલમાં તરવાનું શરૂ કરી દીધુ હતું.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन